Przysmaki z Wiklinowej Strugi

„Przysmaki z Wiklinowej Strugi” to autorski program edukacji zdrowotnej dzieci i ich rodziców skonstruowany na bazie bajki profilaktycznej o tym samym tytule. Program w twórczy sposób przestrzega przed zagrożeniami wynikającymi z praktykowania niewłaściwych nawyków żywieniowych, proponując alternatywne sposoby żywienia w oparciu o aktualną piramidę żywieniową. Program promuje zdrowy, aktywny styl życia, wolny od używek i innych zagrożeń, motywuje do pielęgnowania więzi rodzinnych, celebracji wspólnych posiłków.

Cele programu

Adresaci

Dzieci w wieku 6-12 lat (jedna klasa), rodzice

Czas realizacji

4 godziny dydaktyczne dla uczniów
1 godzina dydaktyczna dla rodziców