Odczuwaj, ufaj, mów

"Odczuwaj, Ufaj, Mów" to program profilaktyczny poruszający zagadnienia związane z komunikacją i zaufaniem. Poprzez liczne narzędzia pracy warsztatowej, w tym czytanki terapeutyczne, uczy nazywać i odpowiednio wyrażać uczucia. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie, poprzez poprawę atmosfery i kształtowanie postaw otwartości i życzliwości w kontaktach z drugim człowiekiem. Program składa się z trzech części:

Cele programu

Adresaci

Dzieci w wieku 10-14 lat (jedna klasa)

Czas realizacji

4 godziny dydaktyczne