Magiczne kryształy

„Magiczne Kryształy” to program wczesnej profilaktyki dziecięcej oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy”. Porusza zagadnienia związane z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera, tableta, smartfona, gier komputerowych i innych urządzeń) oraz zachęca do właściwego planowania i zagospodarowania wolnego czasu, uwzględniając potrzeby pielęgnowania więzi rodzinnych.

Cele programu

Adresaci

Dzieci w wieku 6-12 lat (jedna klasa)

Czas realizacji

4 godziny dydaktyczne