Cukierki

„Cukierki” to program wczesnej profilaktyki dziecięcej oparty na bajce Agnieszki Grzelak. Poprzez zabawę i liczne ćwiczenia aktywizacyjne dzieci uczą się asertywności i zdrowego dystansu w kontaktach z nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Zapoznają się również z podstawową wiedzą na temat szkodliwości środków uzależniających.

Cele programu

Adresaci

Dzieci w wieku 6-12 lat (jedna klasa)

Czas realizacji

4 godziny dydaktyczne