Gdybym miała skrzydła

„Gdybym miała skrzydła” to autorskie warsztaty rozwojowe dla nastoletnich dziewcząt. Zajęcia bazują na autorskiej bajce terapeutycznej o tym samym tytule. Młode dziewczęta uczą się postrzegać swoją kobiecość jako wartość samą w sobie, szacunku do siebie oraz asertywnego i krytycznego spojrzenia na massmedia. Poprzez ćwiczenia aktywizacyjne pobudzające twórcze myślenie mają okazję wyrazić siebie, swoje oczekiwania i życiowe aspiracje.

Cele programu

Adresaci warsztatów

Dziewczęta w wieku 13- 16 lat (ok. 15 osób)

Czas realizacji

4 godziny dydaktyczne